Neurorevalidatie

Wat zijn neurologische aandoeningen?

Niet aangeboren hersenletsel zijn neurologische aandoeningen die je in de loop van het leven kunt krijgen. Neurologische aandoeningen zijn problemen aan het zenuwstelsel, die bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Een neurologische aandoening kan zich uiten in verschillende ziekteverschijnselen. Dit is afhankelijk van de plaats waar het zenuwstelsel is beschadigd. Naast lichamelijke klachten kunnen er ook problemen aanwezig zijn op het gebied van denken, voelen en handelen. Centraal neurologische aandoening kunnen een grote invloed hebben op het dagelijkse leven. Handelingen die eerst vanzelfsprekend waren, zoals aankleden, boodschappen doen of huishoudelijke activiteiten, kosten meer moeite en energie of zijn soms niet meer mogelijk.

Oorzaak, klachten en behandeling

Neurologische klachten zijn klachten veroorzaakt door een aandoening aan het zenuwstelsel. U kunt denken aan een hersenbloeding/herseninfarct (CVA), hersenletsel (wel of niet aangeboren), dwarslaesie, multiple sclerose (MS), ziekte van Parkinson of tumoren met aantasting van het zenuwstelsel als gevolg.

Veel voorkomende gevolgen van bovenstaande neurologische aandoeningen zijn krachtsverlies, spasticiteit, verlammingen, spierverkortingen, gewrichtsverstijving en stoornissen in coördinatie, evenwicht, gevoel of concentratie.

Fysiotherapie bij centraal neurologische aandoeningen richt zich op de motorische- en gevoelsveranderingen die het gevolg kunnen zijn van deze aandoening. Het doel van de fysiotherapeut in dit geval, is om verloren functies te (her)leren en functieverlies of –achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen.