Oncologie fysiotherapie

Een specialisatie van Fysiotherapie Grachterheide is de oncologie fysiotherapie. Heeft u als kankerpatiënt door uw aandoening of na uw behandeling beperkingen of stoornissen waardoor u niet meer goed kan functioneren? Onze oncologie fysiotherapeut richt zich compleet op het herstel van uw psychische en lichamelijke conditie.

Wanneer naar een oncologische fysiotherapeut?

Oncologie fysiotherapie kan in iedere fase gedurende uw ziekteproces behulpzaam zijn, zowel in de herstelfase, waarin de fysiotherapie zich voornamelijk richt op het terugkrijgen van verloren of afgenomen vaardigheden, als ook in de palliatieve fase. Hier ligt de nadruk op het zo lang mogelijk stand houden van uw aanwezige vaardigheden. Ook in de terminale fase van uw ziekte kan het accent gelegd worden op zo lang mogelijk kunnen uitvoeren van uw handelingen.

Bovendien kunt u door uw ziekte behoorlijk beperkt raken tijdens dagelijkse handelingen. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om uw werk, hobby’s of andere activiteiten uit te voeren. Oncologie therapie kan u erbij helpen om deze, normaal gesproken, simpele handelingen weer makkelijker uit te kunnen voeren.

De aanpak van Fysiotherapie Grachterheide

Onze fysiotherapeuten beschikken over exacte kennis van de mogelijkheden en beperkingen van kankerpatiënten. Door middel van een perfecte afstemming op uw ziektebeeld, kan onze fysiotherapeut u helpen gedurende de verschillende fase.

De specifieke benaderingswijze van onze oncologie fysiotherapeut richt zich zoveel mogelijk op het herstellen van uw conditie, zodat u weer beter kunt functioneren. Om uw conditie weer zo snel en zoveel mogelijk te herstellen zal onze therapeut alles in het werk stellen om dit te realiseren. De trainingen vinden plaats in een daarvoor geschikte oefenruimte. Alles gebeurt vanzelfsprekend onder deskundige begeleiding waarbij uw waardes van bloeddruk, hartslag en de zuurstofwaarde van het bloed goed in de gaten worden gehouden.

Onze oncologische fysiotherapeuten

Bij Fysiotherapie Grachterheide zijn twee fysiotherapeuten gespecialiseerd in oncologische fysiotherapie: John Schouten en Ellen Saton – v. d. Oord.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie over oncologie fysiotherapie nog vragen, aarzel dan niet en neem gerust contact op met onze fysiotherapiepraktijk in Kerkrade.

Klik hier om een afspraak met Fysiotherapie Grachterheide te maken.

Wij helpen u graag.